سرسیم

انواع سرسیم

1-سرسیم

سرسیم یکی از قطعه های پر مصرف در صنعت برق است که تنوع کارکرد آن در بسیاری از اتصال های برق الزامی بوده و بدون آن اتصال به معنی واقعی ایجاد نخواهد شد. نحوه اتصال نیاز به وسیله ای به نام پرس دارد. کارکردن با این ابزار نیاز به مهارت متوسط برقکار را دارد.

 

2-لزوم استفاده  در صنعت برق

برای فهم لزوم استفاده  در صنعت برق باید با مباحثی همچون شدت جریان مصرفی و سطح مقطع هادی آشنایی داشت.

در این مبحث در حد توان و حفظ سادگی سعی در توضیح این مطلب می نمائیم.

 

3-شدت جریان

در اختصار و اصطلاح رایج صنعت برق به آن آمپر می گویند.

که به مقدار جریان مصرفی هر مصرف کننده بستگی دارد.

مثال جریان مصرفی یک الکترو موتور 3.5 کیلووات برابر با 10 آمپر می باشد.

4-سطح مقطع هادی

هادی ها در صنعت برق که در حالت نرمال ما آن ها را سیم می شناسیم که وظیفه حمل جریان به مصرف کننده بر عهده دارند.

بستگی به شدت جریان مصرف کننده ما باید در محاسبات خود مقدار معین از سطح مقطع هادی را برای عبور جریان در نظر بگیریم. برای این کار جداول استانداردی موجود می باشد.

این جداول به ما امکان می دهد تا سطح مقطع هادی مناسبی برای عبور جریان در نظر بگیریم.

مثال برای عبور 10 آمپر جریان به سطح مقطع هادی به شماره سیم 1.5 میلیمتر احتیاج داریم.

حال که با این دو مطلب آشنا شدیم می توانیم دوباره به لزوم استفاده از سرسیم صحبت کنیم.

در انتقال جریان توسط هادی ها بنابر محاسبات که برای سطح مقطع هادی انجام دادیم

نیاز داریم که کل سطح مقطع هادی در محل اتصال با مصرف کننده با محل اتصال درگیر شده و اتصال کامل و بی نقصی را ایجاد نماید.

هادی ها که ما اینجا به نام سیم ها از آن نام می بریم

بنابر افشان بودن خود در هنگام اتصال نیاز ما را برای یک اتصال یکدست و یکنواخت که تمامی سطح مقطع سیم را در محل اتصال بتوان استفاده کرد را به ما نمی دهد.

در اینجاست که سرسیم برای این نیاز طراحی شده است.

مقداد ملکی
درباره ما
ارسال دیدگاه