شینه سری مینیاتوری

در حال نمایش 8 نتیجه

شینه سری مینیاتوری ، برای تقسیم و هدایت جریان الکتریکی از این محصول استفاده میشود. کاربرد اختصاصی این محصول برای کلیدهای مینیاتوری سه فاز و تکفاز است.

در تابلوهای برق صنعتی و ساختمانی ، کلید مینیاتوری وظیفه ارتباط بین تابلو و مصرف کننده را بر عهده دارد . این بدان معناست که باید برای هدایت جریان برق از ورودی به سمت کلید مینیاتوری تمهیدی اندیشید .

در گذشته و به صورت غیر اصولی این وظیفه توسط سیم برق صورت میگرفت . بدین صورت که اتصال کوتاهی از سیم را به صورت متوالی از یک مینیاتوری به بعدی وصل میکردند.

در برخی از تابلوهای متفرقه هنوز این روش غیر اصولی اجرا میشود .

تنوع این محصول به دو صورت است . مقدار جریان نامی که از شینه سری عبور میکند و تعداد پل‌ها .

تنوع آمپراژ این محصول به ترتیب 25A . 32A . 40A . 63A . 80A . 100A

باید در نظر داشت که در شینه سری تک فاز بیشترین آمپر عبوری 63 آمپر در نظر گرفته میشود.

برای شبکه برق سه فاز صنعتی تا 100 آمپر از این محصول موجود است .

این محصول در دو نوع دوپل و چهار پل موجود است .

جنس این محصول از مرغوبترین مس آلیاژی است.

شینه سری مینیاتوری ، برای تقسیم و هدایت جریان الکتریکی از این محصول استفاده میشود. کاربرد اختصاصی این محصول برای کلیدهای مینیاتوری سه فاز و تکفاز است.

در تابلوهای برق صنعتی و ساختمانی ، کلید مینیاتوری وظیفه ارتباط بین تابلو و مصرف کننده را بر عهده دارد . این بدان معناست که باید برای هدایت جریان برق از ورودی به سمت کلید مینیاتوری تمهیدی اندیشید .

در گذشته و به صورت غیر اصولی این وظیفه توسط سیم برق صورت میگرفت . بدین صورت که اتصال کوتاهی از سیم را به صورت متوالی از یک مینیاتوری به بعدی وصل میکردند.

 

اطلاعات بیشتر ...