قیمت وایرشو

قیمت وایرشو

وایرشو در صنعت برق به این منظور طراحی شده است

که بتوان سیم های افشان را به گونه ای در کنار هم محدود کرد

تا بیشترین کارایی را از هادی مورد نظر در عبور از جریان برق به ما بدهد.

وایرشوها لوله هایی از جنس مس با خلوص 99.95 درصد و با روکش PVC  هستند

که سایز آنها بنا به سایز سیم مورد نظر ما می باشد.

در مثال وایرشر 1.5 فقط داخل یک رشته سیم 1.5 داخل آن می رود.

که به وسیله ابزاری به نام پرس وایرشو ، پرس شده و هادی ما در زیر ترمینال قرار می گیرد.

که به این وسیله بیشترین نقطه تماس را در زیر ترمینال با هادی مورد نظر به ما می دهد.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش دادن همه 21 نتیجه