وایرشو دوبل

در حال نمایش 9 نتیجه

وایرشو دوبل

وایرشو دوبل، برای یک مونتاژ کار مهم است که نصب سیم به زیر ترمینال و اتصالات تابلو برق به درست انجام شود.

استفاده از این محصول به جهت زیبایی دیدینی و چشمگیر خواهد بود به همان اندازه که اصول و استاندارد مونتاژکاری هم رعایت میشود.

برای هر سایز سیم موجمود در بازار وایرشو با همان اندازه و نام موجود است.

اطلاعات بیشتر ...