وایرشو تک

در حال نمایش 12 نتیجه

وایرشو تک

وایرشو تک، برای یک مونتاژ کار مهم است که نصب سیم به زیر ترمینال و اتصالات تابلو برق به درست انجام شود.

استفاده از این محصول به جهت زیبایی دیدینی و چشمگیر خواهد بود به همان اندازه که اصول و استاندارد مونتاژکاری هم رعایت میشود.

برای هر سایز سیم موجمود در بازار وایرشو با همان اندازه و نام موجود است.

اطلاعات بیشتر ...