لوله فلکسیبل

در حال نمایش 19 نتیجه

لوله فلکسیبل

لوله فلکسیبل ، این محصول را باید در قسمت صنعتی و خانگی دسته بندی کرد . زیرا موارد مصرف این محصول هم در بخش خانگی و هم صنعتی پر مصرف است .

برای عبور ایمن سیمهای برق در مسیر عبور از جایی به جای دیگر و در روی کار از این محصول استفاده میشود .

جنس این محصول از ورق گالوانیزه قابل انعطاف است .

لوله فلکسیبل ، این محصول را باید در قسمت صنعتی و خانگی دسته بندی کرد . زیرا موارد مصرف این محصول هم در بخش خانگی و هم صنعتی پر مصرف است .

برای عبور ایمن سیمهای برق در مسیر عبور از جایی به جای دیگر و در روی کار از این محصول استفاده میشود .

جنس این محصول از ورق گالوانیزه قابل انعطاف است .

لوله فلکسیبل ، این محصول را باید در قسمت صنعتی و خانگی دسته بندی کرد . زیرا موارد مصرف این محصول هم در بخش خانگی و هم صنعتی پر مصرف است .

برای عبور ایمن سیمهای برق در مسیر عبور از جایی به جای دیگر و در روی کار از این محصول استفاده میشود .

جنس این محصول از ورق گالوانیزه قابل انعطاف است .

لوله فلکسیبل ، این محصول را باید در قسمت صنعتی و خانگی دسته بندی کرد . زیرا موارد مصرف این محصول هم در بخش خانگی و هم صنعتی پر مصرف است .

برای عبور ایمن سیمهای برق در مسیر عبور از جایی به جای دیگر و در روی کار از این محصول استفاده میشود .

جنس این محصول از ورق گالوانیزه قابل انعطاف است .

رنگ غالب تولیدی این محصول در بازار مشکی است .

 

اطلاعات بیشتر ...